MIESZKANIE SAMOTNE – Zdrowie - Pożądanie cda

MIESZKANIE SAMOTNE

Mieszkanie samotne jest w Polsce częściej niż na Zachodzie rezultatem braku bliskich osób; co trzecia osoba miesz­kająca samotnie nie ma żadnej rodziny. Wiele samotnie mieszkających osób nie ma także kon­taktów bliższych z ludźmi […]. Wyrażona w odsetku ogółu starszej ludności (9 i 3%), nie jest to liczba wielka, ale problem jest jednak poważny, dotyczy bowiem aktualnie (w 1970 r.) 245 tys. osób starszych, w tym prawie 200 tys. kobiet. Można zauważyć, że połowa tych osób jest społecznie izolowana […].W Polsce nieco więcej niż połowa osób sa­motnie mieszkających (57%) ma dzieci, jedna piąta (21%) ma dzieci mieszkające nie dalej niż w odległości 10 minut drogi, z którymi utrzymuje żywe kontakty. Osoby mieszkające samotnie są jednak częściej bezdzietne (43%) niż ludzie starsi ogółem (13%).

Witaj na mojej stronie ! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących zdrowia. Jestem aktywnym promotorem zdrowia i lekarzem medycyny. Wszelkie wpisy jakie tutaj zamieszczam są rzetelne i wynikają z mojej wiedzy medycznej. Zapraszam do dyskusji w komentarzach!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C).