LUDNOŚĆ POPRODUKCYJNA – Zdrowie - Filmy Do Oglądania cda

LUDNOŚĆ POPRODUKCYJNA

Wyjdzie wówczas na jaw, że w krajach, w któ­rych wzrasta „obciążenie” ludności produkcyj­nej ludnością poprodukcyjną, zmniejsza się jednocześnie jej „obciążenie” ludnością przed­produkcyjną. Z innej znów strony, w tych krajach, w których proces starzenia się demo­graficznego poczynił relatywnie mniejsze po­stępy, a więc relatywnie mniejsza jest liczba emerytów, ogólny współczynnik „obciążenia bynajmniej nie ustępuje wartościom tego współczynnika w krajach „młodych”. Zmienia się jedynie jego struktura wewnętrzna: male­je udział „obciążenia” ludnością poprodukcyjną, natomiast wzrasta (i to w stopniu o wiele więk­szym) — przedprodukcyjną (przy okazji warto zauważyć, że koszty jej utrzymania i zapew­nienia prawidłowego rozwoju oraz wykształce­nia i przysposobienia do zawodu, jak również stworzenia niezbędnej ilości miejsc roboczych są bez porównania więksże niż koszty utrzy­mania ludności w wieku poprodukcyjnym).

Witaj na mojej stronie ! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących zdrowia. Jestem aktywnym promotorem zdrowia i lekarzem medycyny. Wszelkie wpisy jakie tutaj zamieszczam są rzetelne i wynikają z mojej wiedzy medycznej. Zapraszam do dyskusji w komentarzach!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C).