LECZNICZE WŁAŚCIWOŚCI – Zdrowie - Wikingowie S03E08 cda

LECZNICZE WŁAŚCIWOŚCI

Lecz­nicze właściwości tego typu peloidów często łączy się z zawartymi w nich składnikami nie­organicznymi: jodem, bromem, borem. Trud­ność w ich stosowaniu polega na braku zdolno­ści regenerowania się; ponieważ, tak jak muły, po zaschnięciu zmieniają swój skład i tracą właściwości lecznicze.Na obszarach wulkanicznych, np. na Kam­czatce, na Wyspach Kurylskich — rozgrzane gazy i pary mineralizowanych wód podziem­nych rozpuszczają skały, które napotykają na swojej drodze. Wskutek tego powstają często kwaśne błotniste roztwory, czasami dosyć go­rące (osiągają temperaturę 100°C, a nawet więcej) o szarej lub szarobrązowej barwie, sto­sowane w zlokalizowanych tam uzdrowiskach.Do grupy peloidów pochodzenia wulkanicz­nego należą peloidy typu fango.

Witaj na mojej stronie ! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących zdrowia. Jestem aktywnym promotorem zdrowia i lekarzem medycyny. Wszelkie wpisy jakie tutaj zamieszczam są rzetelne i wynikają z mojej wiedzy medycznej. Zapraszam do dyskusji w komentarzach!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C).