LECZENIE PELOIDAMI I ODDYCHANIE – Zdrowie - I Zbaw Nas Ode Złego cda

LECZENIE PELOIDAMI I ODDYCHANIE

Leczenie peloidami wpływa korzy­stnie na procesy oddychania tkankowego, czyn­ność gruczołów dokrewnych, sprzyja zanikaniu blizn, zrastaniu się kości i nerwów obwodo­wych, wydalaniu substancji powstających w stanach zapalnych, usprawnia chore stawy. Sto­suje się je z powodzeniem w leczeniu porażeń rdzenia kręgowego, w tym dla złagodzenia na­stępstw choroby Heinego-Medina. Metodą znaczonych atomów w badaniach na zwierzętach stwierdzono, że peloidy sprzyjają szybkiemu zanikaniu obrzęków zastoinowych, które powstają w następstwie uszkodzenia na­czyń krwionośnych. Te naturalne materiały lecznicze są skuteczne w wielu chorobach skór­nych i żołądkowych, ułatwiają szybkie gojenie się ran, stosuje się je w leczeniu stanów zapal­nych narządów wewnętrznych.

 

Witaj na mojej stronie ! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących zdrowia. Jestem aktywnym promotorem zdrowia i lekarzem medycyny. Wszelkie wpisy jakie tutaj zamieszczam są rzetelne i wynikają z mojej wiedzy medycznej. Zapraszam do dyskusji w komentarzach!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C).