KRYTERIUM CZASOWE – Zdrowie - Auschwitz Film cda

KRYTERIUM CZASOWE

Nigdzie nie jest bowiem powiedziane, że w czymkolwiek, a więc i w tym, muszą ustępować mężczyznom, którzy — raz odważywszy się na złożenie przy­sięgi ślubnej — na ogół niezbyt długo przeby­wają w stanie wolnym, nawet jeżeli zostali zdra­dzeni i zmuszeni do rozwodu lub — co gorsza -— przez pewien czas, w stanie bliskim załama­nia psychicznego, przebywali w szeregach wdowców. Wcale nie muszą więc kobiety ustę­pować mężczyznom również w gotowości do za­wierania trwałych związków nieformalnych. (Nie wiem zresztą, jakie kryterium czasowe za­stosować wobec związków nieformalnych po­wstających na obszarze graniczącym ze staroś­cią lub tym bardziej po przekroczeniu jej umow­nego progu; być może rok, miesiąc lub nawet tydzień szczęścia w tym wieku jest o wiele cenniejszy niż sugerowałaby niezmienna na­zwa przedziału czasu.)

Witaj na mojej stronie ! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących zdrowia. Jestem aktywnym promotorem zdrowia i lekarzem medycyny. Wszelkie wpisy jakie tutaj zamieszczam są rzetelne i wynikają z mojej wiedzy medycznej. Zapraszam do dyskusji w komentarzach!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C).