KRES PRACY

Znam osoby, któ­re marzyły o dniu, w którym dobiegnie kresu ich praca zawodowa, i cieszyły się na samą myśl, że dzień ten zbliża się coraz bardziej. Kiedy wreszcie nastał, czuły się szczęśliwe i wyzwo­lone, snuły najróżniejsze plany na bliższą i dalszą przyszłość, przy czym muszę przyznać, że, jak dotąd, zdołały je konsekwentnie wcie­lać w życie. Lektura i podróże, teatr i film, spotkania rodzinne i towarzyskie, obowiązki domowe i spacery wypełniają im czas i nie pozostawiają miejsca na zgryzotę i troski. Nie­kiedy odnoszę wrażenie, że — odkąd zmieniły swój status społeczny i stały się emerytami — nawet wyglądają lepiej i poruszają się żywiej, a żadna choroba (odpukać!) ich się nie ima.Wyniki badań socjologicznych wydają się świadczyć, że liczba tych szczęśliwców nie jest zbyt wielka.

Witaj na mojej stronie ! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących zdrowia. Jestem aktywnym promotorem zdrowia i lekarzem medycyny. Wszelkie wpisy jakie tutaj zamieszczam są rzetelne i wynikają z mojej wiedzy medycznej. Zapraszam do dyskusji w komentarzach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)