KORZYSTNE DZIAŁANIE W CHOROBACH

Korzystne jest również działanie tych kąpieli w choro­bach stawów, mięśni, reumatyzmie, cukrzycy, podagrze oraz w licznych chorobach skóry. Izotermalne kąpiele radoczynne (34—36°C) stoso­wane są w leczeniu choroby nadciśnieniowej.Ponadto w uzdrowiskach, w których wystę­pują radoczynne źródła, utrzymuje się podwyż­szona jonizacja powietrza (szczególnie w po­bliżu źródeł), co także ma znaczenie terapeu­tyczne (inhalacje).Działanie wody mineralnej na organizm pod­czas kąpieli w basenie leczniczym jest nieco inne niż podczas kąpieli w wannie, która ogra­nicza możliwości ruchu. W basenie zaś człowiek może wykonywać ćwiczenia ruchowe, a biorąc pod uwagę to, iż obciążenie kości i stawów zmniejsza się, ponieważ zmniejsza się ciężar ciała (działa siła wyporu hydrostatyczne go), ustępuje ból, znacznie zwiększają się możliwo­ści ruchowego usprawnienia.

Witaj na mojej stronie ! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących zdrowia. Jestem aktywnym promotorem zdrowia i lekarzem medycyny. Wszelkie wpisy jakie tutaj zamieszczam są rzetelne i wynikają z mojej wiedzy medycznej. Zapraszam do dyskusji w komentarzach!