KONTAKT Z DZIECKIEM – Zdrowie - Raj Miłość Online cda

KONTAKT Z DZIECKIEM

Kontakt z dzieckiem ma więc tym większy wpływ na poczucie osamotnienia osób owdowiałych […]. Osoby, które mieszkają same, częściej odczu­wają osamotnienie niż mieszkające z dziećmi,, zaś mieszkające z dziećmi częściej niż miesz­kające z innymi osobami. Osamotnienie […] jest w części rezultatem obiektywnych warunków, np. struktury rodzi­ny i gospodarstwa domowego, w części różnic kulturowych, przy czym systemy wartości i normy są pewnymi formami przystosowania się do środowiska […]. Wyniki badań podają w wątpliwość […] związek […] między samot­nością a osamotnieniem. Pomijając sytuację, gdy osoba mieszkająca samotnie i nie mająca rodziny lub nie utrzymująca kontaktów ro­dzinnych prowadzi bardzo aktywne życie społeczne, wiele osób mieszkających samot­nie i mających nieliczne kontakty wcale nie czuje się samotnie. I na odwrót”.

Witaj na mojej stronie ! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących zdrowia. Jestem aktywnym promotorem zdrowia i lekarzem medycyny. Wszelkie wpisy jakie tutaj zamieszczam są rzetelne i wynikają z mojej wiedzy medycznej. Zapraszam do dyskusji w komentarzach!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C).