KONKRETNE POWIĄZANIE – Zdrowie - Dr House S01E04 cda

KONKRETNE POWIĄZANIE

Nie wiem np., z czym kon­kretnie związana jest nawet taka, pozornie zrozumiała i nie wymagająca dalszych komen­tarzy przyczyna, jak „nieuleczalna choroba lub trwałe kalectwo”. Czy zawsze była to choroba rzeczywista? A może tylko urojona? Czy w ka­lectwie tym wszystko rzeczywiście było „trwa­łe” i czy wyczerpano możliwości rehabilitacji readaptacji? A może prób tych w ogóle nie podejmowano? Tymczasem kapitalne badania przeprowa­dzone przez autorów węgierskich potwierdzają znaczenie czynników nasilających się wraz z wiekiem i szczególnie ostro występujących w pierwszym okresie po zaprzestaniu pracy za­wodowej, po przejściu na emeryturę. Autorzy węgierscy zwrócili także uwagę na to, że nie zawsze przyczyna najłatwiej dostrzegalna była rzeczywistą przyczyną samobójstwa.

Witaj na mojej stronie ! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących zdrowia. Jestem aktywnym promotorem zdrowia i lekarzem medycyny. Wszelkie wpisy jakie tutaj zamieszczam są rzetelne i wynikają z mojej wiedzy medycznej. Zapraszam do dyskusji w komentarzach!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C).