KONIUNKTURA GOSPODARCZA – Zdrowie - Breaking Bad S04E01 cda

KONIUNKTURA GOSPODARCZA

Tak np. według prognostów zachodnioniemieckich za­znaczające się już obecnie tendencje depopu- lacyjne ż biegiem lat będą się nasilały i już pod koniec pierwszej połowy przyszłego stule­cia ludność RFN zmniejszy się do kilkunastu milionów, a w drugiej „będzie już po wszyst­kim” — RFN zniknie z mapy demograficznej Europy. Proces ten — dodają jeszcze więksi pesymiści — może przebiegać znacznie szybciej, jeżeli w sukurs czynnikom demograficznym przyjdą ekonomiczne. Wystarczy bowiem, aby pogorszyła się koniunktura gospodarcza, a set­ki tysięcy Gastarbeiterów (robotników cudzo­ziemskich), dzięki którym stopa urodzeń na razie niewiele ustępuje stopie zgonów, zmusze­ni będą opuścić kraj, w którym znajdują zatrudnienie. Nie jestem aż takim czarnowidzem i nie mam skłonności do przedwczesnego rozdzierania szat.

Witaj na mojej stronie ! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących zdrowia. Jestem aktywnym promotorem zdrowia i lekarzem medycyny. Wszelkie wpisy jakie tutaj zamieszczam są rzetelne i wynikają z mojej wiedzy medycznej. Zapraszam do dyskusji w komentarzach!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C).