KOMPLEKSOWE BADANIA – Zdrowie - Ostatnie Tango W Paryżu Online cda

KOMPLEKSOWE BADANIA

Kompleksowe badania prowadzone przez le­karzy, fizjologów, biometeorologów doprowa­dziły do stwierdzenia, że zmiany w ustroju człowieka, jakie obserwuje się w górach, są uwarunkowane działaniem całego zespołu wła­ściwych temu środowisku czynników fizyczno- geograficznych, które zależą też od strefy kuli ziemskiej i kontynentu, gdzie ten obszar gór­ski się znajduje. I tak na przykład w Alpach i na Kaukazie choroba górska występuje na wysokości 3000 m, w Tienszanie — na 3500 m, w Andach — na 4000 m, a w Pamirze i Hima­lajach — jeszcze wyżej, na wysokości 5000 m n.p.m., natomiast w górach Kamczatki docho­dzi do niej już na wysokości 1500 m. Interesujące badania nad działaniem warun­ków górskich na organizm człowieka przepro­wadził specjalista w dziedzinie geografii me­dycznej P. Frumkin.

Witaj na mojej stronie ! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących zdrowia. Jestem aktywnym promotorem zdrowia i lekarzem medycyny. Wszelkie wpisy jakie tutaj zamieszczam są rzetelne i wynikają z mojej wiedzy medycznej. Zapraszam do dyskusji w komentarzach!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C).