KAŻDA PROPOZYCJA – Zdrowie - Historia O Klockach cda

KAŻDA PROPOZYCJA

Przerywam tę opowieść nie tylko w obawie przed popełnieniem większej niedyskrecji, ale również dlatego, że przypomniałem sobie o in­nym wydarzeniu. Zaproponowano mi w ubieg­łym roku, abym wygłosił wykład na Uniwer­sytecie Trzeciego Wieku, który zorganizowała i którym kieruje prof. dr med. Halina Szwarc się wówczas, jak ważną rolę spełnia ten Uniwersytet, do którego wprawdzie nie zdaje się żadnych egzaminów wstępnych, ale w którym każdy słuchacz staje się egzami­natorem własnym, swoich kolegów i wykła­dowców. Nie ma w nim określonego programu. Każda propozycja — o ile odpowiada zapotrze­bowaniu społecznemu — zostaje przez kierow­nictwo przyjęta, rektorat zaś łagodnie sugeruje wybór tematów, które uznaje za najpotrzeb­niejsze, oraz kolejność ich omawiania.

Witaj na mojej stronie ! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących zdrowia. Jestem aktywnym promotorem zdrowia i lekarzem medycyny. Wszelkie wpisy jakie tutaj zamieszczam są rzetelne i wynikają z mojej wiedzy medycznej. Zapraszam do dyskusji w komentarzach!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C).