JEDEN Z WIELU PRZYKŁADÓW – Zdrowie - Raid cda

JEDEN Z WIELU PRZYKŁADÓW

Ale oto przykład jednego z wielu działają­cych w kraju klubów Złotej Jesieni. Zrzesza właśnie emerytów i ma do niego prawo wstę­pu każdy. Kilkakrotnie skorzystałem z tego prawa i mam nadzieję, że jego członkowie wy­baczą mi,, jeżeli teraz się przyznam, iż słucha­łem wykładów, oglądałem przeźrocza przywie­zione z dalekich podróży i uczestniczyłem w kilku innych imprezach nie po to bynaj­mniej, by wypełnić swój czas, lecz po to jedy­nie, by się do końca przekonać, jak pożytecz­ną rolę spełniają jego organizatorzy i aktywiś­ci. Wiem już o więziach przyjaźni tu właśnie zadzierzgniętych przez ludzi, którzy ze wzglę­du na wiek zmuszeni byli ograniczyć lub ze­rwać dawne kontakty towarzyskie, wiem, że nikt z członków tego klubu w razie przewlek­łej choroby nie czuje się osamotniony i pozba­wiony pomocy, słyszałem nawet o tym, że w najbliższym czasie członkowie klubu zostaną zaproszeni na wesele, którego bohaterami ma­ją zostać dwie osoby doń należące.

Witaj na mojej stronie ! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących zdrowia. Jestem aktywnym promotorem zdrowia i lekarzem medycyny. Wszelkie wpisy jakie tutaj zamieszczam są rzetelne i wynikają z mojej wiedzy medycznej. Zapraszam do dyskusji w komentarzach!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C).