ISTNIEJĄCE PRZESŁANKI – Zdrowie - Tajemnice Laury cda

ISTNIEJĄCE PRZESŁANKI

Tak, np. pew­na znana aktorka, którą rzeczywiście spotkał zawód miłosny (kronikarze darzą tę przyczynę szczególnie wyraźną sympatią), targnęła się na życie wcale nie z tego powodu, lecz po stwier­dzeniu, że cierpi na zanik pamięci, natomiast poważny naukowiec, który po wypadku samo­chodowym stracił rękę i oko (czyż nie jest to „nieuleczalne kalectwo”?), odebrał sobie życie pod wpływem kancerofobii. W obydwu przy­padkach zbieżność wystąpienia tych przyczyn w czasie spowodowała ujawnienie powierz­chownej i pominięcie rzeczywistej. W efekcie zaś statystyczny obraz zależności samobójstw od przyczyn uległ zniekształceniu. Jednakże istnieją przesłanki, by twierdzić, że ludzie samotni częściej ulegają chwilowym na­strojom i skłonni są do przesadnej oceny roz­maitych wydarzeń lub stanów, które w innej sytuacji nie doprowadziłyby do samobójstwa. Właśnie dlatego w badaniach węgierskich wśród samobójców tak znaczny był udział osób sa­motnych w starszym wieku.

Witaj na mojej stronie ! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących zdrowia. Jestem aktywnym promotorem zdrowia i lekarzem medycyny. Wszelkie wpisy jakie tutaj zamieszczam są rzetelne i wynikają z mojej wiedzy medycznej. Zapraszam do dyskusji w komentarzach!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C).