GÓRY SŁUŻĄ ZDROWIU

Od dawna wiadomo, że gruźlicę płuc najle­piej leczy się w górach. Dzięki temu zasłużoną sławę zdobyło wiele uzdrowisk: Davos w Szwaj­carii i inne położone nad jeziorami w Alpach, a także w górach Szkocji czy na Kaukazie.Okazało się, że nie tylko choroby płuc, ale także schorzenia układu krążenia, miażdżyca, zapalenie migdałków — trudne do wyleczenia na równinach, znacznie lepiej leczy się w gó­rach.Nie ulega także wątpliwości, że klimat na różnych wysokościach w górach niejednakowo wpływa na zdrowie; pobyt w niskich partiach gór (750—1000 m n.p.m.) i w średnich górach (1000—2500 m n.p.m.) bardzo sprzyja harto­waniu organizmu, natomiast klimat wysoko­górski (ponad 2500 m n.p.m.) jest niekorzystny dla większości ludzi, zbytnio obciąża bowiem systemy adaptacyjne organizmu.Należy zaznaczyć, że podział miejscowo­ści na nisko-, średnio- i wysokogórskie jest w znacznym stopniu umowny, ponieważ — jak wiemy — klimat na tych samych wyso­kościach, w zależności od położenia gór (Kau­kazu, Pamiru, Karpat, Sajanów) jest różny i różnie działa na ustrój człowieka. Wykorzy­stanie gór dla celów leczniczych wymaga wła­ściwego podejścia, opartego na rzetelnej wie­dzy.

Witaj na mojej stronie ! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących zdrowia. Jestem aktywnym promotorem zdrowia i lekarzem medycyny. Wszelkie wpisy jakie tutaj zamieszczam są rzetelne i wynikają z mojej wiedzy medycznej. Zapraszam do dyskusji w komentarzach!