GŁÓD TLENOWY – Zdrowie - Basen Film cda

GŁÓD TLENOWY

Głód tle­nowy może być następstwem niedokrwistości, ponieważ wówczas, podobnie jak przy zatruciu czadem, prężność tlenu we krwi jest znacznie obniżona. Niedotlenienie występuje także u osób z niedomaganiami układu krążenia.Kąpiele kwasowęglowe profilaktycznie zale­cane są także osobom, które z uwagi na cha­rakter wykonywanej pracy, narażone są na niedobór tlenu: górnikom, robotnikom tak zwa­nych gorących wydziałów, osobom pracującym na dużych wysokościach, zatrudnionym przy pracach wymagających dużego wysiłku fizycz­nego, a także — sportowcom. Kąpiele te po­magają w stanach zmęczenia psychicznego i przy różnego rodzaju alergiach. Jest to zwią­zane z ich bodźcowym działaniem.

Witaj na mojej stronie ! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących zdrowia. Jestem aktywnym promotorem zdrowia i lekarzem medycyny. Wszelkie wpisy jakie tutaj zamieszczam są rzetelne i wynikają z mojej wiedzy medycznej. Zapraszam do dyskusji w komentarzach!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C).