GEOGRAFIA ZDROWIA – Zdrowie - Saga Przekleństwo Cienia cda

GEOGRAFIA ZDROWIA

Problemu wypoczynku człowieka nie można rozpatrywać w oderwaniu od jego związków ze środowiskiem przyrodniczym, w którym żyje — pracuje, spędza wolny czas. Wchodzą tu w grę ważne zagadnienia dotyczące między innymi: 1 — człowieka (rozpatrywanego z bio­logicznego, medycznego i społecznego punktu widzenia), 2 — psychologii i estetyki, 3 — eko­logii, 4 — ekonomiki, 5 — techniki, 6 — orga­nizacji turystyki i wypoczynku, 7 — obsługi ruchu turystycznego.W Instytucie Geografii Akademii Nauk

ZSRR w pracach zespołu kierowanego przez W. Preobrażeńskiego złożone zjawiska i pro­cesy związane z rekreacyjną działalnością czło­wieka ujmowane są systemowo, jako kompleks różnych zagadnień, jednakże wzajemnie ze so­bą powiązanych. Kierowanie tym systemem musi być oparte na naukowych podstawach. Wiele z tych problemów stanowi przedmiot zainteresowania geografii turyzmu. Ta dziedzi­na wiedzy obejmuje między innymi opracowy­wanie zasad zagospodarowywania regionów tu­rystycznych i wypoczynkowych, z uwzględnie­niem prognoz rozwoju ruchu turystycznego.

Witaj na mojej stronie ! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących zdrowia. Jestem aktywnym promotorem zdrowia i lekarzem medycyny. Wszelkie wpisy jakie tutaj zamieszczam są rzetelne i wynikają z mojej wiedzy medycznej. Zapraszam do dyskusji w komentarzach!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C).