FUNDUSZ DOŚWIADCZENIA – Zdrowie - Małolatki cda

FUNDUSZ DOŚWIADCZENIA

Jak wynika z przedstawionych danych, ogól­ny fundusz doświadczenia zawodowego męż­czyzn w 1974/1975 r. wyniósł 220,2 min osobo­lat, natomiast kobiet — 210,4 min osobolat. Jednakże gospodarka narodowa i społeczeństwo wykorzystuje zaledwie 80% funduszu doświad­czenia zawodowego mężczyzn i 65% doświad­czenia zawodowego kobiet. Pozostałe 27% fun­duszu doświadczenia zawodowego w warun­kach aktualnie obowiązujących przepisów o  zaopatrzeniu emerytalnym i możliwości za­trudniania emerytów w niepełnym wymiarze godzin — według powyższego stosunku — po­zostaje nie wykorzystane. Mimo woli jeszcze raz zadaję sobie pytanie: kogo stać na takie marnotrawstwo? Czy nie należy zastanowić się nad tym, że z pewnej chociażby części tego bez­cennego kapitału można by skorzystać?

Witaj na mojej stronie ! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących zdrowia. Jestem aktywnym promotorem zdrowia i lekarzem medycyny. Wszelkie wpisy jakie tutaj zamieszczam są rzetelne i wynikają z mojej wiedzy medycznej. Zapraszam do dyskusji w komentarzach!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C).