EPIDEMICZNA SYTUACJA

Chodzi nie tylko o niepomyślną ówczesną sy­tuację epidemiczną, która sprzyjała szerzeniu się chorób zakaźnych, lecz również o niedoży­wienie i wszystkie negatywne następstwa tułaczki w latach pierwszej wojny światowej (należy przypuszczać, że ci, co w 1970 r. mieli 65—74 lata, odczuli ją najdotkliwiej). Podczas drugiej wojny światowej i okupacji faszystow­skiej wszyscy należący w 1970 r. do starszego odłamu ludności Polski byli w wieku produk­cyjnym. ’ Brali więc udział w ruchu podziem­nym, masowo wywożono ich na przymusowe roboty do hitlerowskiej Rzeszy, tysiącami tra­fiali do obozów koncentracyjnych, pozostawia­jących —jak wykazały późniejsze badania — niezwykle trwałe ślady na zdrowiu fizycznym i psychicznym.

Witaj na mojej stronie ! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących zdrowia. Jestem aktywnym promotorem zdrowia i lekarzem medycyny. Wszelkie wpisy jakie tutaj zamieszczam są rzetelne i wynikają z mojej wiedzy medycznej. Zapraszam do dyskusji w komentarzach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)