DZIAŁANIE NA CZŁOWIEKA

Badał on działanie na człowieka przebywającego w górach parcjalne­go ciśnienia tlenu oraz czynników meteorolo­gicznych. Opracował jednolity bioklimatyczny wskaźnik, który nazwał efektywną wysokością. Wskaźnik ten pozwala porównać warunki gór­skie na różnych kontynentach i uchwycić waż­ne prawidłowości. I tak ustalono, że choroba górska rozwija się na niższych wysokościach w strefie dużych szerokości geograficznych, szczególnie w warunkach surowych zim. W stre­fie równikowej i w tropikalnym klimacie występuje wyżej, bo na około 3500 m. W tym 1 samym regionie górskim w różnych porach roku choroba ta pojawia się na różnych wysokościach, zależnie od warunków pogodowych.W miarę wchodzenia w coraz wyższe partie gór zmienia się nie tylko ciśnienie powietrza  oraz parcjalne ciśnienie tlenu, ale także inne czynniki fizyczne środowiska.

Witaj na mojej stronie ! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących zdrowia. Jestem aktywnym promotorem zdrowia i lekarzem medycyny. Wszelkie wpisy jakie tutaj zamieszczam są rzetelne i wynikają z mojej wiedzy medycznej. Zapraszam do dyskusji w komentarzach!