DZIAŁANIE KILKU CZYNNIKÓW – Zdrowie - Wytańczyć Marzenia cda

DZIAŁANIE KILKU CZYNNIKÓW

Przechodząc do bardziej szczegółowego omó­wienia przytoczonych wskaźników, należy przede wszystkim zauważyć, że przewaga li­czebna żonatych nad mężatkami tłumaczy się działaniem kilku czynników, które zgodnie są wymierzone przeciwko kobietom i działają na ich niekorzyść. Nikogo już nie dziwi, że niemal we wszystkich krajach europejskich, tak do­świadczonych przez ostatnią wojnę, we wszyst­kich grupach wieku, a szczególnie w wieku starszym,, panien jest więcej niż kawalerów. Zastanawiając się nad tym zjawiskiem, E. Rosset doszedł do wniosku, że „tylko część niezamężnych kobiet wyrzeka się małżeństwa dobrowolnie. Działają tu różnorakie prze­szkody, a wśród nich różnice socjalne, majątko­we, czasem również wyznaniowe i narodowoś­ciowe, zamykające młodym ludziom drogę do małżeństwa.

Witaj na mojej stronie ! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących zdrowia. Jestem aktywnym promotorem zdrowia i lekarzem medycyny. Wszelkie wpisy jakie tutaj zamieszczam są rzetelne i wynikają z mojej wiedzy medycznej. Zapraszam do dyskusji w komentarzach!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C).