DUŻE ZNACZENIE WÓD – Zdrowie - Najdłuższe Paznokcie Świata cda

DUŻE ZNACZENIE WÓD

Duże znaczenie mają wody . wodorowęglanowo-krzemowe z gorących źró­deł, charakteryzujące się niezbyt wysoką mi­neralizacją i zróżnicowanym składem jonowym. Krzemowe wody mineralne wykazują wyraźne działanie lecznicze, jednak nie poznano jeszcze w pełni, na czym ono polega. Sądzi się, że ko­rzystny wpływ tych wód w chorobach skóry, przewodu pokarmowego oraz różnego rodzaju urazach należy łączyć z zawartym w nich kwasem metakrzemowym (H2Si03), szczególnie wówczas, gdy występuje on w niezdysocjowanej, koloidalnej postaci.Każda z siedmiu grup wód mineralnych wy­różnionych przez Iwanowa i Niewrajewa dzieli się jeszcze na podgrupy w zależności od skła­du gazowego: 1 — azotowe, w których gaz ten pochodzi przede wszystkim z atmosfery; 2 — metanowe, 3 — kwasowęglowe, zawierające dwutlenek węgla, którego powstanie związane jest z procesami zachodzącymi w głębi skorupy ziemskiej, w magmie (jest to dwutlenek węgla zarówno pochodzenia wulkanicznego, jak i po­wstający w procesach chemicznych, jakie prze­biegają tam pod wpływem wysokich tempera­tur i ciśnień). Należy

Witaj na mojej stronie ! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących zdrowia. Jestem aktywnym promotorem zdrowia i lekarzem medycyny. Wszelkie wpisy jakie tutaj zamieszczam są rzetelne i wynikają z mojej wiedzy medycznej. Zapraszam do dyskusji w komentarzach!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C).