DUŻA ZAWARTOŚĆ WODY – Zdrowie - Zaczarowane Baletki Film cda

DUŻA ZAWARTOŚĆ WODY

Peloidy składają się z drobnych cząsteczek, które wiążą na swej powierzchni wodę, przez co tworzą konsystencję papki. Wo­da ma większą pojemność cieplną i mniejsze przewodnictwo cieplne w porównaniu ze skład­nikami stałymi peloidu. Zatem im więcej wody związane jest w borowinie, tym większa jest jej pojemność cieplna; wiążą się z tym jej właściwości lecznicze, ponieważ taka borowina wolniej ostyga i intensywniej działa na orga­nizm chorego. Papkowatość peloidów, dzięki której przylegają one do skóry, jest ich cechą ważną z punktu widzenia zastosowań leczni­czych. Im mniejsze są cząsteczki peloidu, tym więcej wody są one w stanie związać. Szczegól­nie dużą zawartością wody (do 93%) charakte­ryzują się niektóre rodzaje torfów i sapropeli.

Witaj na mojej stronie ! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących zdrowia. Jestem aktywnym promotorem zdrowia i lekarzem medycyny. Wszelkie wpisy jakie tutaj zamieszczam są rzetelne i wynikają z mojej wiedzy medycznej. Zapraszam do dyskusji w komentarzach!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C).