DRASTYCZNE ZJAWISKO – Zdrowie - Laleczka Chucky 5 cda

DRASTYCZNE ZJAWISKO

Przytłaczająca większość „mło­dych” emerytów chciałaby kontynuować pracę zawodową, przy czym szczególnie często doty­czy to dawnych — używając starej termino­logii — pracowników umysłowych . W tym przypadku istotna korelacja dedatnia z liczbą osób legitymujących się wyższym wykształceniem i wysokim poziomem kultury ogólnej). Bardzo drastycznie zjawisko to prze­biega u pracowników twórczych, jeżeli nie mają oni możliwości stworzenia zastępczego warsztatu pracy albo uczestniczenia w pracach swego dawnego zespołu. Pozbawieni możliwoś­ci zaspokajania ambicji, starzeją się coraz szyb­ciej, zapadają na zdrowiu, wszystkie przysło­wiowe przywary starości przybierają wręcz patologiczne wymiary, co przeistacza ich w osoby nieznośne dla otoczenia.

Witaj na mojej stronie ! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących zdrowia. Jestem aktywnym promotorem zdrowia i lekarzem medycyny. Wszelkie wpisy jakie tutaj zamieszczam są rzetelne i wynikają z mojej wiedzy medycznej. Zapraszam do dyskusji w komentarzach!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C).