DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE – Zdrowie - Kuba Rozpruwacz Film cda

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

W próbach oszaco­wania wynikających stąd strat należy wycho­dzić z założenia, że w okresie produkcyjnym wszyscy zatrudnieni w gospodarce narodowej gromadzą doświadczenie zawodowe, wzrasta­jące wraz z wiekiem i stażem pracy. Pewna jego część zostaje przyswojona i wykorzystana w tym okresie, w którym wykonują oni swoją pracę. Jednakże istnieją poważne przesłanki do twierdzenia, że część tego bezcennego kapitału, stanowiącego własność całego społeczeństwa, zostaje roztrwoniona po odejściu doświadczo­nych pracowników na emeryturę (w wielu przypadkach, jak już wyżej stwierdziłem, przedwczesną). Najwyższy więc czas, aby po­łożyć kres temu karygodnemu marnotrawstwu! Nie zamierzam bynajmniej twierdzić, że do dzielenia się nabytym doświadczeniem jest zdolny i chętny każdy emerytowany pracownik oraz że każdy mógłby w ten sposób nadal pośrednio uczestniczyć w tworzeniu narodowych dóbr materialnych i duchowych przez cały cząs, który po osiągnięciu progu wieku emerytalnego oddziela go od punktu, w któ­rym kończy się jego droga życiowa.

Witaj na mojej stronie ! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących zdrowia. Jestem aktywnym promotorem zdrowia i lekarzem medycyny. Wszelkie wpisy jakie tutaj zamieszczam są rzetelne i wynikają z mojej wiedzy medycznej. Zapraszam do dyskusji w komentarzach!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C).