DOSTĘPNE LICZBY – Zdrowie - Monster High Strach Kamera Akcja cda

DOSTĘPNE LICZBY

Nie zamierzam więc w takiej sytuacji powo­ływać się na dostępne liczby. Darzę wprawdzie należytym szacunkiem zarówno wydawców roczników statystycznych, jak i autorów kronik milicyjnych, z których można by zaczerpnąć wiadomości nie tylko o liczbach ogólnych, lecz również o przyczynach samobójstw, ale mam poważne wątpliwości co do ich kompetencji w ustalaniu tych ostatnich. Próby zgłębienia tych liczb podejmowałem wielokrotnie. Za każdym razem dochodziłem jednak do wniosku, że za­równo urzędowa klasyfikacja przyczyn, które popchnęły ludzi do desperackiego kroku, jak klasyfikacja wieku samobójców utrudniają, ba! wręcz uniemożliwiają obiektywne badanie. Nie mówią bowiem nic o otoczeniu samobójców, konkretnych faktach, które poprzedziły za­mach, o próbach udzielenia pomocy (nie tylko lekarskiej, lecz również psychologicznej) lub braku takich prób.

Witaj na mojej stronie ! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących zdrowia. Jestem aktywnym promotorem zdrowia i lekarzem medycyny. Wszelkie wpisy jakie tutaj zamieszczam są rzetelne i wynikają z mojej wiedzy medycznej. Zapraszam do dyskusji w komentarzach!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C).