DOBRODZIEJSTWO CZY MARNOTRAWSTWO ?

Jestem zwolennikiem specjalnych klubów i uniwersytetów, ale tak samo zaimponowałby mi fakt, że osoby w starszym wieku uczęszcza­ją do zwykłych klubów i są w nich przyjmo­wane na równi z młodszymi wiekiem stałymi bywalcami. Marzenia? Utopia? Być może. Proszę nie zapominać jednak o życiodajnej sile wielu ma­rzeń i o wielu utopiach, które w tej czy innej formie stawały się w końcu rzeczywistością.O   kryterium wieku emerytalnego. Zasta­nówmy się raz jeszcze nad sprawami związa­nymi z tzw. degresją emerytalną. Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że jej podstawową przyczyną jest dezyderat przechodzenia na emeryturę natychmiast po osiągnięciu ustalo­nego progu wieku i organiczenie (lub całkowi­ty zakaz) możliwości kontynuowania pracy za­wodowej (a więc — zarobkowej). Zasadność obydwu ustaleń budzi jednak coraz większe wątpliwości.

Witaj na mojej stronie ! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących zdrowia. Jestem aktywnym promotorem zdrowia i lekarzem medycyny. Wszelkie wpisy jakie tutaj zamieszczam są rzetelne i wynikają z mojej wiedzy medycznej. Zapraszam do dyskusji w komentarzach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)