DLA MŁODZIEŻY – Zdrowie - Death Comes To Pemberley cda

DLA MŁODZIEŻY

Dla młodzieży względy te są często obojętne, ale ulega ona presji rodziców. Naturalnie nie należy tracić z oczu czynni­ka, który się walnie przyczynia do pomnożenia szeregów samotnych kobiet, jakim jest wojna.W miarę upływu czasu rola obu minionych wojen światowych jako sprawczyń samotności kobiet siłą rzeczy słabnie; jej wpływ jest dziś do odnalezienia tylko w górnych partiach piramidy wieku”.W tym samym kierunku działały jednak takie czynniki społeczne, które sprzyjały usa­modzielnieniu się kobiet. Pisze o nich socjolog radziecki L. Junina, której wypowiedź — zgod­na z opiniami wielu autorów zachodnich — została zacytowana również przez prasę pol­ską: „Samotność jest często nie tyle sprawą przypadku, co świadomej decyzji. Dotyczy to obecnie nie tylko mężczyzn, jak to było kie­dyś, ale i kobiet.

Witaj na mojej stronie ! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących zdrowia. Jestem aktywnym promotorem zdrowia i lekarzem medycyny. Wszelkie wpisy jakie tutaj zamieszczam są rzetelne i wynikają z mojej wiedzy medycznej. Zapraszam do dyskusji w komentarzach!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C).