CZYNNI UCZESTNICY – Zdrowie - Sam W Domu cda

CZYNNI UCZESTNICY

W odróżnieniu od nich osoby, które będą należały do omawianej grupy w 2000 r., unik­nęły oczywiście bezpośredniego wpływu pierw­szej wojny światowej (tylko podgrupa sędzi­wych starców będzie pochodziła z roczników sprzed 1920 r.). Stosunkowo nieliczna już bę­dzie grupa czynnych uczestników drugiej woj­ny światowej (będą do niej należeli tylko ci, co w 2000 r. ukończą 75 i więcej lat). O wiele natomiast liczniejsze będą podgrupy pocho­dzące z roczników 1926—1935. Osoby należące do tych podgrup w okresie drugiej wojny światowej i okupacji były jeszcze dziećmi. Negatywny wpływ owego kataklizmu dziejo­wego odczuwały — w większości — tylko w sposób pośredni, natomiast ich młodość i wiek dojrzały przypadły na najdłuższy w dziejach Europy okres pokoju, co sprzyjało, jak należy sądzić, pomyślniejszemu rozwojowi i zwięk­szeniu szans na zachowanie zdrowia.

Witaj na mojej stronie ! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących zdrowia. Jestem aktywnym promotorem zdrowia i lekarzem medycyny. Wszelkie wpisy jakie tutaj zamieszczam są rzetelne i wynikają z mojej wiedzy medycznej. Zapraszam do dyskusji w komentarzach!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C).