CZŁOWIEK WDYCHA TLEN – Zdrowie - Arrow cda

CZŁOWIEK WDYCHA TLEN

Razem z powietrzem człowiek wdycha tlen. Ale po to, aby dostarczyć go do każdej komórki organizmu, niezbędne jest właściwe funkcjono­wanie układu krwionośnego, komórek krwi oraz układu krwiotwórczego. Jeśli następuje zakłócenie działania któregoś z tych ogniw, tkanki zaczynają odczuwać niedobór tlenu, na­stępuje hipoksja — niedotlenienie. Tkanki prze­stają normalnie funkcjonować i występują ob­jawy groźnej choroby górskiej, która może doprowadzić do śmierci, ponieważ przy głodzie tlenowym najbardziej narażonym na uszczer­bek narządem jest mózg. Jego obciążenie przy regulacji pracy systemów fizjologicznych orga­nizmu jest bardzo duże; zużywa on przy tym 25% tlenu dostarczonego komórkom ciała. Zna­czny niedobór tlenu powoduje zaburzenia psy­chiczne, np. utratę poczucia zagrożenia i zdol­ności realnej oceny sytuacji.

Witaj na mojej stronie ! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących zdrowia. Jestem aktywnym promotorem zdrowia i lekarzem medycyny. Wszelkie wpisy jakie tutaj zamieszczam są rzetelne i wynikają z mojej wiedzy medycznej. Zapraszam do dyskusji w komentarzach!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C).