CZĄSTKA KAPITAŁU – Zdrowie - Delikatność cda

CZĄSTKA KAPITAŁU

Gdyby jednak chociaż cząstka wspomnianego kapitału została wykorzystana, byłby to ewidentny zysk. O tym, że taka możliwość istnieje, świad­czą wyniki wielu badań polskich socjologów, którzy doszli do wniosku, że część emerytów chętnie kontynuowałaby pracę ze względu na własne ambicje zawodowe i mocne więzi ze społecznością, inna zaś część przystałaby na odpowiednie propozycje, dążąc do uniknięcia następstw degresji emerytalnej oraz poprawy swojej sytuacji społecznej i materialnej. Świadom tego, że posługując się pojęciem, które wciąż jeszcze uchodzi za nieprecyzyjne i pasujące bardziej do ogólnych deklaracji niż do tekstów o charakterze naukowym, narażam się na zarzut, iż unikam konfrontacji z wy­miernymi faktami, przeprowadziłem pewne obliczenia.

Witaj na mojej stronie ! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących zdrowia. Jestem aktywnym promotorem zdrowia i lekarzem medycyny. Wszelkie wpisy jakie tutaj zamieszczam są rzetelne i wynikają z mojej wiedzy medycznej. Zapraszam do dyskusji w komentarzach!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C).