CIEPLNA SIEĆ – Zdrowie - Kickboxer cda

CIEPLNA SIEĆ

Sieć cieplna Petropawłowska Kam- czackiego zasilana jest z ciepłych źródeł z do­liny rzeki Paratunki. W roku 1968 zaczęła tam pracować pierwsza na świecie elektrownia geo­termalna o mocy 750 kW. Taka elektrownia nie wymaga paliwa i nie zanieczyszcza środo­wiska. Na Uralu, w obwodzie świerdłowskim, w oko­licach rzeki Rież wydobywa się piękne kamie­nie szlachetne — czerwone turmaliny. Odkry­to je ponad 80 lat temu. Wkrótce potem za­częli tam przybywać poszukiwacze cennych kamieni. Wykopywane przez nich doły zale­wała woda. Zdziwienie budził fakt, że pracując w wodzie poszukiwacze nie tylko nie przezię­biali się, ale nawet pozbywali się swoich dole­gliwości: czyraków, reumatyzmu. Nasunęło to przypuszczenie, że woda w tych dołach ma właściwości lecznicze. Badania fizykochemiczne wykazały obecność w niej pierwiastka promie­niotwórczego — radonu.

Witaj na mojej stronie ! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących zdrowia. Jestem aktywnym promotorem zdrowia i lekarzem medycyny. Wszelkie wpisy jakie tutaj zamieszczam są rzetelne i wynikają z mojej wiedzy medycznej. Zapraszam do dyskusji w komentarzach!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C).