Kategoria: Człowiek, przyroda i zdrowie

opieka nad osobami starszymi

Opieka nad osobami starczymi powinna być sprawowana przez osobę, która przeszła odpowiedni kurs. Parę razy słyszałam opinie osób, które nie mają pojęcia o tym jak zajmować się staruszkiem, że to nic takiego, bo wystarczy tylko podmyć, posadzić, dać jeść, pić i tyle. W praktyce jest inaczej. Osób starszych należy pilnować jak oka w głowie. W chwili, gdy zaczyna się tzw. demencja, a postępuje chyba u każdego na starość, ludzie po prostu tracą na inteligencji i poczynają robić głupoty. Mój podopieczny nieraz próbował połknąć pieniądza albo korali, który znalazł na podłodze, bo zgodnie z jego założeniem, wszystko nadaje się do tego, by to spożyć. Opieka nad osobami starszymi wymaga też rozległej wiedzy odnośnie odleżyn. Mój podopieczny miał taką, a ja później dopiero dowiedziałam się, że to powstaje, jak leży przez kilka godzin w jednakowej pozycji. Fakt, leżał. Kwestia karmienia też jest bardzo ważna. Oni powinni dostawać dużo białka, konkretny obiad, czasem jakiś owoc. W domach opieki nierzadko dostają byle co i byle szybko, a opiekunki połowę porcji wylewają, bo nie mają czasu.

Witaj na mojej stronie ! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących zdrowia. Jestem aktywnym promotorem zdrowia i lekarzem medycyny. Wszelkie wpisy jakie tutaj zamieszczam są rzetelne i wynikają z mojej wiedzy medycznej. Zapraszam do dyskusji w komentarzach!

Na czym polega korekcja laserem wady wzroku?

Laserowa korekcja wzroku to jedna z możliwości poprawy wady wzroku. Skorzystać z takiej formy leczenia mogą zarówno osoby z krótkowzrocznością, jak i nadwzrocznością czy astygmatyzmem. Warto jednak pamiętać, że o tym, czy dana osoba rzeczywiście może poddać się leczeniu tego rodzaju decyduje lekarz.

Na czym polega korekcja laserem wady wzroku? W przypadku standardowej metody, nazywanej PRK, następuje usunięcie wierzchniej warstwy rogówki. Dzięki temu możliwe jest jej precyzyjne modelowanie. To właśnie niewłaściwy kształt rogówki zazwyczaj powoduje problemy ze wzrokiem, dlatego takie działanie sprawia, że wada wzroku może zostać całkowicie usunięta lub przynajmniej zmniejszona. Po takim zabiegu konieczne jest jednak noszenie opatrunku przez kilka dni. Ponadto może występować dyskomfort.

Ze względu na skutki uboczne obecnie częściej zaleca się stosowanie innej metody laserowej korekcji wzroku. W przypadku metody LASIK już po dwudziestu czterech godzinach możliwy jest powrót do codziennych zajęć.

Witaj na mojej stronie ! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących zdrowia. Jestem aktywnym promotorem zdrowia i lekarzem medycyny. Wszelkie wpisy jakie tutaj zamieszczam są rzetelne i wynikają z mojej wiedzy medycznej. Zapraszam do dyskusji w komentarzach!

laserowa korekcja wzroku chorzów

Zapalenie rzeżączkowe spojówek rozwija się u noworodków. Choroba ta powstaje w rezultacie zakażenia oczu dziecka w czasie porodu, gdy matka cierpi na rzeżączkę. Zapalenie to występuje w 2,3 dniu życia dziecka. W celu wyeliminowania takiej sytuacja wszystkie noworodki mają zakraplane oczy 1 % roztworem azotanu srebra. Zapalenie pryszczkowe spojówek i rogówki jest to zapalenie występuje głównie u dzieci, które chorowały na zakażenie gruźlicze bądź mają kontakt z chorym na gruźlicę. Zapalenie pryszczkowe jest konsekwencją uczulenia nie tylko na prątki gruźlicze, ale też na wszelkie drobnoustroje. Czynnikami, które przyczyniają się do zapalenia jest także nieodpowiednia dieta, nieprzestrzeganie zasad higieny osobistej. Podstawowe znaczenie ma leczenie ogólne. Jednak niezbędna może okazać się do wyleczenia tej choroby laserowa korekcja wzroku chorzów. Jest to zabieg tani i całkowicie skuteczny. Nie należy zatem zwlekać z leczeniem, ponieważ można przez te choroby w sposób całkowity utracić wzrok.

Witaj na mojej stronie ! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących zdrowia. Jestem aktywnym promotorem zdrowia i lekarzem medycyny. Wszelkie wpisy jakie tutaj zamieszczam są rzetelne i wynikają z mojej wiedzy medycznej. Zapraszam do dyskusji w komentarzach!

NIEROZPUSZCZALNE W WODZIE SOLE

Sole te są nierozpuszczalne w wo­dzie, ale wykazują interesującą właściwość: przy odpowiedniej zawartości w wodzie kwasu węglowego powstaje z nich kwaśny węglan wapnia, który bardzo dobrze rozpuszcza się w wodzie. Przy podwyższonych temperaturach na głębokościach od setek metrów do kilku kilometrów pod powierzchnią Ziemi i przy dużej zawartości dwutlenku węgla wiele me­tali może tworzyć kwaśne węglany. Dlatego wody kwasowęglowe zawierają zwykle duże ilości soli, kwasów oraz anionów: chlorku, siar­czanu i kationów: sodu, wapnia, magnezu, rza­dziej — żelaza. W wodach tych spotyka się także jony cynku, niklu, miedzi, glinu, arsenu, bromu, jodu. Z tego względu przy ocenie właś­ciwości wód kwasowęglowych, szczególnie tych, które są przeznaczone do picia, niezbędna jest znajomość ich ogólnej mineralizacji.

Witaj na mojej stronie ! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących zdrowia. Jestem aktywnym promotorem zdrowia i lekarzem medycyny. Wszelkie wpisy jakie tutaj zamieszczam są rzetelne i wynikają z mojej wiedzy medycznej. Zapraszam do dyskusji w komentarzach!

W ZASADOWYM ŚRODOWISKU

Przy niewielkiej zawartości dwutlenku węgła w wodach cieplicowych (hipertermalnych) albo przy zawartości w nich określonych ilości ta­kich biologicznie aktywnych składników, jak siarkowodór, arsen, pierwiastki radioaktywne, wody te zaliczane są do innych rodzajów.Do grupy C zaliczane są wody siarczkowe. Stosuje się je głównie do kąpieli. Wykazują działanie lecznicze w wielu chorobach. Fizjo­logiczne działanie tych wód zależy od zawar­tości w nich siarkowodoru i siarkowodorowego jonu, co z kolei zależne jest od kwasowości.W środowisku zasadowym wzrasta stężenie jo­nów siarkowodorowych (tak dzieje się na przy­kład przy wydzielaniu się z wody mineralnej dwutlenku węgla).

Witaj na mojej stronie ! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących zdrowia. Jestem aktywnym promotorem zdrowia i lekarzem medycyny. Wszelkie wpisy jakie tutaj zamieszczam są rzetelne i wynikają z mojej wiedzy medycznej. Zapraszam do dyskusji w komentarzach!