BROMKOWE WODY – Zdrowie - Kocha Lubi Szanuje cda

BROMKOWE WODY

Bromkowe wody o stężeniu mają­cym znaczenie lecznicze występują w przyro­dzie częściej niż wody jodkowe. Ale brom za­wierają na ogół wody chlorkowe, zaś wprowa­dzenie do organizmu zbyt dużej ilości chlor­ków utrudnia gromadzenie się w nim bromu, a tym samym nie może się ujawnić jego lecz­nicze działanie. Brom i jod często występują w tych samych wodach mineralnych. Do niedawna prawie zupełnie nie doceniano wód mineralnych o podwyższonej zawartości substancji organicznych. Wody te zaliczane są także do grupy E. Uznawano je za wody za­nieczyszczone. Na ich lecznicze znaczenie zwró­cił uwagę w latach trzydziestych W. Wiernadski.

Witaj na mojej stronie ! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących zdrowia. Jestem aktywnym promotorem zdrowia i lekarzem medycyny. Wszelkie wpisy jakie tutaj zamieszczam są rzetelne i wynikają z mojej wiedzy medycznej. Zapraszam do dyskusji w komentarzach!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C).