ATRYBUT STAROŚCI – Zdrowie - Tajemnica Westerplatte cda

ATRYBUT STAROŚCI

Z tej wspaniałej — szczerze powiedziawszy niezbyt optymistycznej fotografii powszed­niego dnia skazanej na samotność starości po­starajmy się jednak wykrzesać iskierkę nadziei. Odnoszę wrażenie, iż nie wynika z niej wcale, że samotność jest nieodłącznym atrybutem sta­rości, poczucie zaś osamotnienia — synonimem samotności. Zaryzykowałbym twierdzenie, że w miarę upływu lat — mimo zarysowujących się obecnie wyżej wspomnianych niekorzyst­nych tendencji — zmniejszać się będzie liczba kobiet skazanych przez okoliczności lub ska­zujących się dobrowolnie na dożywotni celi­bat. Jak słusznie bowiem zauważa E. Rosset, i,gdyby przyjąć, że mężczyźni nie żenią się z własnej woli i że taki sam jest odsetek kobiet, które z własnej woli rezygnują z zamążpójścia, to musielibyśmy uznać, że dwa razy wię­cej kobiet nie może wyjść za mąż, niż nie chce wiązać się węzłem małżeńskim”.

Witaj na mojej stronie ! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących zdrowia. Jestem aktywnym promotorem zdrowia i lekarzem medycyny. Wszelkie wpisy jakie tutaj zamieszczam są rzetelne i wynikają z mojej wiedzy medycznej. Zapraszam do dyskusji w komentarzach!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C).